Giới thiệu

  Văn hóa công ty

 •  

  Ciscom là nhà cung cấp dịch vụ It nhằm thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng. Cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng với thái độ tôn trọng, cầu thị và tự trọng trong từng công việc.

   

  Văn hóa công ty


  Văn hoá “làm” được thể hiện trong các hoạt động chính thức của công ty. Đó chính là những chuẩn mực trong công việc, là các giá trị cốt lõi như “tận tụy với khách hàng”, “tôn trọng tự do dân chủ”, “khuyến khích chủ động sáng tạo”, “con người là sức mạnh cốt lõi”, “quy trình chiến lượt phát triển" … Những nguyên tắc, chuẩn mực này quy định và điều hoà mọi hoạt động kinh doanh sản xuất trong công ty.

  Văn hoá “chơi” được thể hiện trong các hoạt động ngoại khoá (phong trào), không liên quan trực tiếp đến kinh doanh nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gắn kết mọi người, giải toả sức ép, rèn luyện thân thể và tinh thần. Ciscom nhận thức rằng với tên gọi thân quen "You and Me - Bạn và Tôi" là cái mà chúng tôi hay trao cho nhau những thiện chí, sự hoà đồng giữa các đồng nghiệp nhằm để duy trì một tốc độ tăng trưởng lớn về ngoại giao cũng như hoạt động kinh doanh. Để mọi người nhanh chóng hoà nhập và gắn kết với nhau, một môi trường văn hoá “ngoài kinh doanh” phong phú, rộng mở là không thể thiếu. Đó cũng là điểm khác biệt ở Ciscom.